Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Werk in uitvoering

‘Je moet nog wel met de ouders door één deur’

Wat kan de kinderopvang doen aan de preventie en signalering van kindermishandeling? Heel veel, aldus Bianca Fokker, regiomanager bij De Rotterdamse Peuterschool Peuter & Co.

Lees meer