Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Nieuwe praktijken

Beschermen zonder woorden

Als jeugd- en gezinsbeschermer werkt Firouzeh Kazemi veel met beelden en symbolen. Met deze werkwijze probeert zij door te dringen tot ouders als woorden geen effect meer lijken te hebben. Hoe ziet dat ‘beschermen zonder woorden’ eruit?

Lees meer