Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Werk in uitvoering

‘Preventie is het sleutelwoord in Rotterdam’

Jeany Dirkzwager is projectleider aanpak kindermishandeling bij de gemeente Rotterdam. Deze aanpak is onderdeel van het actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018. Hoe ziet zij de rol van de kinderopvang en het onderwijs bij de aanpak van kindermishandeling?

Lees meer