Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Wetenschap op de werkvloer

‘Zet het familiegroepsplan gerichter in’

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het inzetten van een familiegroepsplan binnen de jeugdbescherming niet beter, maar ook niet slechter is voor de veiligheid van het kind. Het Nederlands Jeugdinstituut ging op zoek naar mogelijke verklaringen.

Lees meer