Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Werk in uitvoering

'We zetten het familiegroepsplan nog te weinig in'

Hoe werkt het familiegroepsplan in de praktijk? Waar lopen professionals tegenaan? In een serie interviews laat het Nederlands Jeugdinstituut professionals aan het woord over het familiegroepsplan. In deel 6: Mike Detiger, teamleider staf bij Jeugdbescherming Overijssel.

Lees meer