Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Werk in uitvoering

Knokken voor kwetsbare jongeren

Ron Buijs werkt al 16 jaar als vertrouwenspersoon bij het AKJ in Utrecht. Hoe is zijn werk veranderd sinds de transitie?

Lees meer