Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Wetenschap op de werkvloer

Moedige jeugdbeschermers gezocht

Andrew Turnell, grondlegger van Signs of Safety, was dit voorjaar in Nederland voor een bootcamp over het werken met veiligheidsplannen. Nic Drion beschrijft vijf dagen bootcamp aan de hand van vijf van zijn uitspraken.

Lees meer