Wat is de nieuwe jeugdbescherming?

Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten doet de term ‘nieuwe jeugdbescherming’ zijn intrede. Uitgangspunt is dat de veiligheid van jeugdigen en hun omgeving een verantwoordelijkheid is van alle professionals, ongeacht het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Op deze site vinden professionals informatie hierover. Lees meer over de nieuwe jeugdbescherming

Werk in uitvoering

‘Er wordt te veel voor mensen gedacht’

Hoe werkt het familiegroepsplan in de praktijk? Waar lopen professionals tegenaan? In een zesluik laat het Nederlands Jeugdinstituut professionals aan het woord over het familiegroepsplan. In deel 3: Monique Bontje, directeur en coördinator bij Eigen Plan.

Lees meer