Deel deze pagina:

Nieuwe praktijken

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld uitgebreid

Dit artikel verscheen eerder op Kennisnet Jeugd.

Er is een vernieuwde versie van de Monitor Aanpak Kindermishandeling verschenen op 25 juli. Samen met Movisie heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) deze monitor uitgebreid met huiselijk geweld. De monitor is een instrument dat gemeenten ondersteunt in het vormgeven van beleid op dat thema. Nic Drion van het NJi: “We willen de beschikbare kennis over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld aanpakt, dichter bij gemeenten brengen. Zo kunnen zij de goede dingen doen.”

Een beleidsondersteunend instrument, hebben gemeenten dat wel nodig?

“Jazeker. In zo’n 35 regio’s zijn regiovisies huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. 390 gemeenten moeten op grond van die regiovisie hun eigen lokale beleid vormgeven. Dat is een hele klus. Want op welke onderdelen moet er precies beleid gemaakt worden? Hoe vaak komt kindermishandeling en huiselijk geweld voor in de eigen gemeente? En welke methodes en interventies werken nu écht? Dat zijn vragen waar de monitor antwoord op kan geven.”

Wat kan een gemeente precies met de monitor?

“Gemeenten gebruiken de monitor bij het opstellen van hun lokale beleid. Ze kunnen er cijfers op gemeentelijk niveau inzien en kijken hoe het er in andere gemeenten voor staat. Aan de hand van negentien indicatoren kunnen gemeenten ook afmeten hoe het ervoor staat met hun eigen beleid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Die indicatoren zijn bijvoorbeeld de mate waarin professionals getraind zijn in het signaleren en bespreekbaar maken van dit soort onderwerpen. De monitor geeft gemeenten per indicator handige tips en aanbevelingen, en gemeenten kunnen ook onderling goede voorbeelden met elkaar uitwisselen.

De monitor heeft veel aandacht voor preventie. Voor veel gemeenten is dat iets vaags, want het kost wel geld, maar of het echt helpt weet je nooit, denken ze. De monitor laat zien dat er interventies zijn die echt verschil maken. Ons standpunt is: als je de negentien indicatoren gebruikt als leidraad ben je als gemeente altijd goed bezig met preventie.”

Welke ambities hebben jullie met de monitor?

“Er is een schat aan informatie beschikbaar rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de monitor en de factsheets die we uitbrengen willen het NJi en Movisie die kennis dichter bij gemeenten brengen, zodat zij de goede dingen kunnen doen. Momenteel zijn ruim tweehonderd gemeenten aangesloten bij de monitor, maar ons streven is dat alle 390 gemeenten hem kennen en gebruiken. Daar gaan we actief op inzetten.

Het is vooral belangrijk dat de monitor geen instrument vóór gemeenten, maar ván gemeenten wordt. Het zou mooi zijn als gemeenten de hele preventieparagraaf van hun meerjarenbeleidsplan kunnen vormgeven aan de hand van de monitor. Of de nieuwe regiovisie, want die komt er alweer aan in 2018.”

Lees meer over de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Geplaatst op 28-7-2016 door Lucinda van Ewijk interesting0 992 0

0 Reacties

Geef een reactie

Stuur mij een email bij een nieuwe reactie.