Deel deze pagina:

Werk in uitvoering

‘Preventie is het sleutelwoord in Rotterdam’

Jeany Dirkzwager is projectleider aanpak kindermishandeling bij de gemeente Rotterdam. Deze aanpak is onderdeel van het actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018. Hoe ziet zij de rol van de kinderopvang en het onderwijs bij de aanpak van kindermishandeling?

Auteur: Jolanda van Manen

Welke rol speelt preventie in Rotterdam?

‘Preventie is het sleutelwoord bij de gemeente Rotterdam. We zetten in op preventie in het algemeen, maar daarbij is er extra aandacht voor preventie van kindermishandeling. We organiseren factorendagen vanuit de afdeling jeugd. Met professionals uit beleid, uitvoering en wetenschap kijken we dan naar de verschillende factoren die invloed hebben op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen. Zo leren we beter en effectiever te werken.’

Wat levert een factorendag de gemeente op?

‘Informatie over de beste aanpak. We hebben rondom kindermishandeling een factorendag georganiseerd over de factoren die van invloed zijn op kindermishandeling. Aan de hand van de uitkomsten wordt door de gemeente, in overleg met partners, bekeken wat de beste aanpak is. Ook wat betreft de besteding van middelen en mankracht. De gemeente is immers verantwoordelijk voor een goede besteding van schaarse middelen.’

De gemeente kijkt nu beter hoe ingezet kan worden op de preventie en aanpak van armoede en stress, in relatie tot kindermishandeling.

Welke factoren zijn cruciaal?

‘Met name armoede en stress zijn veelvoorkomende risicofactoren voor verschillende problemen waaronder kindermishandeling. Er zijn al veel factorendagen geweest. We hebben ontdekt dat er veel overlap is. Wanneer je helemaal inzoomt op een factor en alle elementen afpelt, dan kun je kijken waar de gezamenlijkheid zit. En dan kom je uit op heel basale zaken als stress en armoede. De gemeente kijkt nu beter hoe ingezet kan worden op de preventie en aanpak van armoede en stress, in relatie tot kindermishandeling.’

Welke rol spelen de kinderopvang en het onderwijs bij de aanpak van kindermishandeling?

‘Een hele belangrijke rol! Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de huisarts zijn ook belangrijke plekken om te signaleren, maar het zijn niet de plaatsen waar kinderen dagelijks komen. Bij de kinderopvang en het onderwijs is dat wel het geval. Dat maakt dat de kinderopvang en het onderwijs zulke belangrijke plekken zijn om te signaleren.’

Waar zet de gemeente op in?

‘Wat betreft de kinderopvang zet de gemeente in op een sterk aanbod aan voorschools maatschappelijk werk. Dit draagt bij aan de preventie en vroegsignalering van kindermishandeling. Op deze manier is ondersteuning voor pedagogisch medewerkers beschikbaar wanneer zij zorgen hebben. Het voorschools maatschappelijk werk kan ook helpen met het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen met ouders.’

Waarom speciaal voor 0 tot 4 jaar?

‘De groep kinderen van 0 tot 4 jaar wordt vaak vergeten. Meestal wordt er pas gesignaleerd als kinderen naar de basisschool gaan, terwijl je dat ook kunt doen als kinderen tussen de 0 en 4 jaar zijn. Zo krijg je de groep kinderen waar het om gaat eerder in beeld.’

Wat doen jullie met de meldcode?

‘We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het onder de aandacht brengen van de meldcode en het belang van vroegsignaleren. Het voorkomen van handelingsverlegenheid na het signaleren is een volgende stap. Daar zet de gemeente nu op in. Dit doen we door het aanbieden van trainingen over gesprekstechnieken aan pedagogisch medewerkers. Maar ook door duidelijk te maken aan wie je advies kan vragen bij vermoedens en door praktische tools te ontwikkelen omtrent de meldcode en gespreksvoering. Ook het (voor)schools maatschappelijk werk kan daarbij helpen.’

De Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat ze willen investeren in kennis over de meldcode.

Wat doet het onderwijs?

‘In het onderwijs komt steeds meer aandacht voor het vroegsignaleren van kindermishandeling. Volgend jaar volgt het grootste gedeelte van de Rotterdamse basisschoolleerkrachten een training over de meldcode. Daarnaast komt er vanuit het onderwijs steeds meer interesse om mee te doen aan de Week tegen Kindermishandeling. Zo zijn er in 2017 theatervoorstellingen en lessen van ervaringsdeskundigen in het onderwijs georganiseerd. Daarnaast hebben alle scholen een lespakket en een voorleesboekje ontvangen. Het schoolmaatschappelijk werk is verder ook goed aangesloten bij de aanpak kindermishandeling. De Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat ze willen investeren in kennis over de meldcode. Je merkt dus dat er een beweging is om meer te doen met dit onderwerp.’

Hoe worden signalen in Rotterdam bijgehouden?

‘Daar gebruiken we in Rotterdam de SISA voor, dat staat voor SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak. In dit systeem kunnen professionals aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind of gezin en dat zij zorgen hebben. Als andere professionals en organisaties ook een signaal afgeven, ontstaat een match en kunnen deze organisaties met elkaar in contact komen. Met elkaar vormen de organisaties een sluitend netwerk rondom de kinderen. Ook bij de aanpak van kindermishandeling is dit een belangrijk instrument. De SISA is ook wel de Rotterdamse variant van de Verwijsindex Risicojongeren.‘

Maken professionals vaak een melding?

‘Je merkt dat de drempel om contact op te nemen met Veilig Thuis voor advies steeds lager wordt. Steeds meer komt het besef dat Veilig Thuis niet gelijk op de stoep staat en dat het bespreken van je zorgen enorm kan helpen. De samenwerking tussen het schoolmaatschappelijk werk, het wijkteam en Veilig Thuis verloopt daarnaast ook steeds beter. Ook omdat Veilig Thuis vanuit de regio de opdracht heeft gekregen om zelf ook verbinding te zoeken. Om samen te werken en voorlichting te geven aan partijen die voor hen belangrijk zijn.’

Dit interview maakt deel uit van een reeks interviews over signaleren in de kinderopvang. Lees hier de interviews met de gemeente Amersfoort en SKA Kinderopvang.

Geplaatst op 11-1-2018 door Adrie Wolzak interesting3 1762 1

1 Reacties

Geef een reactie

Stuur mij een email bij een nieuwe reactie.

  1. Mieke Hoogstraten

    Factorendagen, klinkt interessant. Geeft focus. Goed voorbeeld om na te volgen.