Deel deze pagina:

Blogs

Ruimte?

Is er in de jeugdzorg nog wel ruimte voor experimenten? Die vraag kwam bij mij boven toen ik met een aantal hulpverleners sprak over hun werk. Ik hoorde hen vooral vertellen over alles wat ‘moet’. Het lijkt erop dat ze geen ruimte meer voelen om te experimenteren. Door alle protocollen. Doordat ze een tijdelijk contract hebben. Door het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers. Maar ook door de roep om ‘evidence-based werken’: werken met methodieken die aantoonbaar effect hebben.

Ik heb er begrip voor, maar ik vind het ook jammer. Experimenteren helpt ons namelijk in het vergaren van nieuwe kennis. Zo heb ik ooit met collega’s in de jeugdreclassering een cursus opgezet voor jongeren die af dreigden te glijden in de criminaliteit. We leerden jongeren hoe ze zichzelf en elkaar uit de criminaliteit konden houden.

Natuurlijk hadden we hierover nagedacht vanuit de verschillende theorieën zoals wij die kenden. De nood was echter hoog en veel tijd om onderzoek te doen hadden we niet. We zijn gewoon begonnen. Met een mooi resultaat: het overgrote deel van de groep kwam niet meer negatief in beeld bij politie en jongerenwerk. Of dit toeval was, weten we niet. Of dit kwam door onze cursus weten we ook niet. Maar het had effect en daar ging het om.

Een paar jaar terug ben ik afgestudeerd op een nieuw onderwerp: online hulpverlening in het gedwongen kader van de jeugdzorg. Er was nog geen onderzoek naar gedaan en over effecten was nog niets bekend. Ik zag echter mogelijkheden in de toepassing van internettechnieken in de hulpverlening. Inmiddels is er vanuit de praktijk veel vraag naar. Toch wordt er nog relatief weinig gebruik van gemaakt. Managers vinden dat er eerst meer onderzoek gedaan moet worden naar de effecten, hoorde ik terug in de gesprekken met hulpverleners. Koudwatervrees, is mijn vertaling. Immers: hoe kun je effecten meten zonder de methodiek te hebben toegepast? Hoe kun je experimenteren zonder ruimte?

Kelly de Vries

 

Geplaatst op 6-4-2017 door Lucinda van Ewijk interesting4 1699 1

1 Reacties

Geef een reactie

Stuur mij een email bij een nieuwe reactie.

 1. Mark Sterken

  Goed stuk Kelly en iets waar we als jeugd zorgwerkers over moeten nadenken.

  Persoonlijk vindt ik dat er te weinig geëxperimenteerd wordt binnen jeugd zorginstellingen.
  Natuurlijk zijn er instellingen die vooruit lopen met Experimenteren, maar de meeste instellingen houden zich vast aan de manier hoe men 10 jaar geleden als instelling werkte.
  Waarom wordt er zo weinig geïnnoveerd / geëxperimenteerd?
  Ik denk dat dit komt door wat Kelly ook aangaf door de vele protocollen/veiligheidsvoorschriften.
  Jeugd zorgwerkers die een Experiment inbrengen in hun team of organisatie krijgen vaak te horen dat iets niet ingevoerd kan worden omdat de “ methodiek zegt dat ………” of “ we hebben altijd op deze manier gewerkt en dit werkt binnen onze organisatie goed ,waarom zullen we veranderen “.
  Deze laatste komt vaak van Jeugdzorg werkers die al lang bij een organisatie werken en die vaak niet gewend zijn aan veranderingen. Dat deze jeugdzorg werkers op deze manier reageren kun je hun niet kwalijk nemen. De organisatie daar tegen wel omdat deze organisatie naar mijn mening te lang gewacht hebben om te experimenteren en hun personeel meer vrijheid te geven om te experimenteren. Nogmaals er zijn gelukkig wel instellingen die wel experimenteren en jeugd zorgwerkers veranderingen laten door voeren waar deze jeugd zorgwerkers zelf achterstaan.

  Vaak wordt binnen een instelling een Methodiek aangenomen ,wanneer deze ‘evidence-based is ontwikkeld , Dus aantoonbaar effect hebben.
  Deze methodiek wordt geïmplanteerd
  Wanneer jeugdzorg werkers werken met een methodiek en merken dat aanpassing wenselijk is , bijvoorbeeld omdat een onderdeel van deze Methodiek niet meer van deze tijd is.
  Deze jeugdzorg werkers aangeven bij het management vaak te horen krijgen dat het geen wat zij willen aanpassen niet mogelijk is omdat” de methodiek zegt dat ……….”

  Ik denk dat instellingen moeten beseffen dat wanneer er te veel de nadruk wordt gelegd op 1 methodiek en weinig tot niet geluisterd wordt naar nieuwe ideeën en input vanaf de werkvloer.
  Jeugdzorg werkers minder gemotiveerd hun werk uitvoeren en dat het ziekteverzuim en het personeel tekort hoog blijft. Wanneer jeugdzorg werkers kunnen experimenteren en veranderingen kunnen toepassen binnen een Methodiek zijn deze gemotiveerde ,minder ziek en blijven langer bij een instelling werken.(minder verloop)

  Mark Sterken