Deel deze pagina:

Over deze site

De website www.nieuwejeugdbescherming.nl maakt deel uit van het stimuleringsprogramma SWING, waarover het Nederlands Jeugdinstituut in de periode 2015-2017 het programmamanagement voert. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie met als doel de jeugdbescherming en jeugdreclassering in het nieuwe gedecentraliseerde stelsel verder te ontwikkelen en te versterken.

In het kader van SWING hebben gecertificeerde instellingen eind mei 2015 een projectvoorstel ingediend voor projecten die de jeugdbescherming en jeugdreclassering een impuls kunnen geven. Inmiddels zijn 11 projecten gehonoreerd, de zogeheten SWING-projecten. Zij krijgen financiële en inhoudelijke ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook worden de resultaten gemonitord.

De website www.nieuwejeugdbescherming.nl biedt informatie over de gehonoreerde projecten. Daarnaast dient de site om kennis uit te wisselen en achtergrondinformatie te geven over de jeugdbescherming, regelgeving en juridische aspecten.

Dat gaat in de vorm van:

  • Artikelen over vernieuwingen in jeugdbescherming en jeugdreclassering, waaronder de SWING-projecten;
  • Achtergrondinformatie over o.a. dwang en drang, ondertoezichtstelling, voogdij en reclasseringsmaatregelen;
  • Interviews met professionals, wetenschappers en vernieuwers;
  • Praktijkgerichte blogs, weetjes over wetenschappelijk onderzoek en nog veel meer.

Met deze site willen we een bijdrage leveren aan het bevorderen van verbeteringen in de jeugdbescherming/-reclassering. Uiteindelijk moet dit de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdbescherming/-reclassering structureel verbeteren en eraan bijdragen dat meer kinderen en jongeren blijvend veilig opgroeien.

Voor wie?

Voor iedereen die beroepshalve een verantwoordelijkheid heeft voor het veilig opgroeien van kinderen, dus niet alleen professionals werkzaam in jeugdreclassering en jeugdbescherming, maar ook medewerkers van peuterspeelzalen, onderwijs, wijkteams, verslavingszorg en noem maar op.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen op deze site?
Dat kan door u te registreren helemaal onderaan deze pagina.

interesting4