Deel deze pagina:

Uitvoering projecten

De projecten worden uitgevoerd tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2017. Er ligt een overeenkomst van opdracht tussen de gecertificeerde instelling en het Nederlands Jeugdinstituut. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft met de instellingen een plan gemaakt voor dataverzameling voor de monitoring en evaluatie van het project en de resultaten daarvan.

Looptijd

De looptijd van het project is maximaal twee jaar. Na afronding van het project moeten de resultaten geïntegreerd worden in de dagelijkse werkwijze.

Rapportage voortgang

In juni 2016 levert elk project een voortgangsrapport volgens een nog te bepalen format. Verder leveren de projecten tussentijds bijdragen aan het te ontwikkelen kennisnetwerk en aan symposia. Tussen 1 juli en 1 oktober 2017 volgt de financiële verantwoording en afrekening.

interesting0