Deel deze pagina:

Samen optrekken in complexe echtscheidingen

In het project Samen optrekken in complexe scheidingen hebben jeugdbeschermers en lokale professionals intensief samengewerkt bij het ondersteunen van ouders en kinderen die te maken hebben met scheidingsproblematiek. Hiermee wordt beoogd jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen.

Ouders ervaren het als helpend dat de focus (weer) op hun kind komt te liggen.

Dit is een samenvatting van de eindresultaten van dit project. Bekijk de volledige eindrapportage in het rapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’.

Dit project heeft als doel om jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen door expertise die de gecertificeerde instelling heeft op het gebied van ondersteuning bij scheidingsproblematiek toe te voegen aan de lokale jeugdteams. In het project wordt de module Beschermen & Versterken doorontwikkeld door bij de begeleiding maximaal samen te werken met de lokale jeugdteams en door ouders en hun netwerk nog effectiever te versterken.

Werkwijze

De producten en activiteiten in het project zijn ontwikkeld door professionals van de Jeugd- en Gezinsbeschermers. De coaching on the job-trajecten zijn uitgevoerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. In totaal zijn er elf koppeltrajecten uitgevoerd. De gezinnen zijn ingebracht door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor het project zijn gezinnen geselecteerd met ouders die de problemen graag wilden oplossen.

Door coaching on the job kunnen professionals uit het lokale team zien hoe de jeugdbeschermer te werk gaat.

Opbrengsten

In het project is een lightversie ontwikkeld van de module Beschermen & Versterken – Complexe scheidingen. De bestaande module is ingekort tot een traject van dertien weken. Gedurende het traject wordt duidelijk wat er aan de hand is en wordt de focus weer op het kind gelegd.

Tijdens het traject gaan twee professionals in gesprek met ouders die in scheiding liggen en met hun kind(eren). Een van de professionals is gekoppeld aan de ouders, de andere aan het kind. Op deze manier hebben kinderen de mogelijkheid om met een neutraal persoon te bespreken wat zij als lastig of vervelend ervaren hebben en wat zij als mogelijke verbetering zien.

Voor de duur van het project zijn koppels samengesteld van een jeugdbeschermer en een professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin die gezamenlijk het gezin begeleiden. Door deze vorm van coaching on the job kunnen professionals uit het lokale team zien hoe de jeugdbeschermer in zijn of haar aanpak te werk gaat.

Voor het netwerk van ouders en kinderen is het lastig om bij een complexe scheiding geen partij te kiezen.

Voor de Centra voor Jeugd en Gezin zijn ‘tool-koffertjes’ samengesteld van diverse werkvormen die professionals kunnen gebruiken om met kinderen in gesprek te gaan over scheiden en veranderen.

Binnen het project zijn de mogelijkheden verkend om themabijeenkomsten te organiseren voor het netwerk van gezinnen die te maken hebben met complexe scheidingsproblematiek. Voor personen uit het netwerk van ouders en kinderen is het lastig om bij een complexe scheiding geen partij te kiezen. Door scheidingseducatie kunnen personen uit het netwerk gestimuleerd worden om kinderen blijvend te ondersteunen, en ouders kunnen gestimuleerd worden hun ouderschap op een verantwoordelijke manier vorm te geven. Er heeft uiteindelijk één themabijeenkomst plaatsgevonden.

Praktijkervaring

Bij negen gezinnen is de light-aanpak ingezet. Volgens de betrokken professionals werd het traject positief gewaardeerd door ouders. Zij voelden zich serieus genomen en realiseerden zich dat hun probleem om een intensieve deskundige aanpak vraagt. Ouders ervaren het als helpend dat de focus (weer) op hun kind(eren) komt te liggen.

De professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin ervaren dat zij zekerder zijn geworden in hun handelen bij gezinnen met scheidingsproblematiek. Hun kennis over scheidingsproblamatiek is vergroot. Door het project zijn er korte lijnen ontstaan tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gecertificeerde instelling.

De light-versie van de aanpak lijkt een goede aanvulling te zijn op het aanbod voor gezinnen met scheidingsproblematiek.

De themabijeenkomst heeft niet het beoogde resultaat gehad. Verschillende pogingen om een bijeenkomst te organiseren zijn mislukt doordat er onvoldoende deelnemers waren. Eén bijeenkomst is doorgegaan, maar de vorm en inhoud van de bijeenkomst werkten niet goed.

Lessen

Om samenwerking met het lokale veld tot stand te brengen is er goed zicht nodig op de lokale sociale kaart. Nu heeft de gecertificeerde instelling nog te maken met veel verschillende gemeenten, waarin het voorveld per gemeente anders is georganiseerd.

Het Centrum voor Jeugd en gezin kan met de nieuwe expertise snel en deskundig ondersteuning bieden. Hierdoor kunnen escalaties worden voorkomen. De light-versie van de aanpak lijkt een goede aanvulling te zijn op het aanbod voor gezinnen met scheidingsproblematiek. Het aanbod is intensiever dan het normale aan bod van het Centrum voor Jeugd en Gezin en niet zo zwaar als een jeugdbeschermingsmaatregel.

 Bij de themabijeenkomst waren grootouders de grootste groep deelnemers uit het informele netwerk.

Coaching on the job is in dit project een goed middel gebleken om kennis over te dragen. Vooral houdingsaspecten zoals compassie voor de pijn van ouders en de focus terugbrengen naar het kind kunnen op deze manier goed worden overgedragen.

Het werven van deelnemers voor de themabijeenkomsten voor het netwerk verliepen moeizaam. Er waren weinig of geen aanmeldingen. Voor de bijeenkomst zijn zowel personen uit het informele als uit het formele netwerk uitgenodigd. Bij de bijeenkomst die heeft plaatsgevonden bleek deze combinatie niet goed uit te pakken. De familieleden zijn emotioneel en ervaren pijn, terwijl de professionals op een andere manier geïnteresseerd zijn. Grootouders waren de grootste groep deelnemers uit het informele netwerk. Scheidingseducatie lijkt voor deze doelgroep behulpzaam te zijn en te kunnen bijdragen aan een beter verloop van de scheiding.

interesting4